Het Stuurbrevet

Het stuurbrevet is wettelijk verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig vanaf 15 meter of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.

Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:
Het beperkt stuurbrevet mag overal in België worden gevaren, met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;
Het algemeen stuurbrevet mag op alle Belgische binnenwateren worden gevaren.
Om het stuurbrevet te halen dien je volgende stappen te ondernemen:

  1. De theoretische cursus
  2. Het theoretische examen
  3. Het bewijzen van de praktijkervaring

1. De theoretische cursus

Theoretische cursus stuurbrevet

Theorie Belgisch Stuurbrevet
Er worden theoretische cursussen aangeboden ter voorbereiding van het examen stuurbrevet. Er is geen enkele verplichting om deze te volgen. Deze cursus verhoogt wel uw kans op slagen. De cursussen gaan door op verschillende plaatsen en dagen. U kunt de handleiding ook apart bestellen.

Onze webshop biedt de “Leidraad voor het Stuurbrevet“ aan, dit handboek bevat niet alleen de complete examenstof van het Beperkt en Algemeen Stuurbrevet, maar bovendien nuttige en praktische aanvullingen op gebied van motortechniek, vaarwegmarkering, manoeuvers, ‘schipperen’ en navigatie.

Theoretische cursussen ter voorbereiding van het examen stuurbrevet
Via onderstaande vaarscholen is het mogelijk om een theoretische cursus te volgen:

De Vlaamse Vaarschool
Boattech
Vaarmeester
Vaarschool Q+
Vaarschool Bord’O
Vaarschool Cevina
Start2Boat
CruiseTops - Vaaropleiding en charter
 


2. Het theoretische examen

Het examen Stuurbrevet

Procedure voor het examen stuurbrevet geldig vanaf 1 januari 2015:
De examens worden vanaf heden elektronisch afgelegd doorheen het ganse jaar rechtstreeks bij de overheid FOD Mobiliteit.

De examens kunnen afgelegd worden op volgende examenplaatsen:

Oostende (Natiënkaai 5, 8400 Oostende)
van 1 april tot 30 september: dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
van 1 oktober tot 31 maart: enkel woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Brussel : (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)
Donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.

Antwerpen-Berchem (Posthoflei 5, 2600 Antwerpen)
van 1 april tot 30 september: dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
van 1 oktober tot 31 maart : enkel donderdag, 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Examenstof
Er zijn 20 meerkeuzevragen die gaan over het gedeelte beperkt stuurbrevet en 20 meerkeuzevragen voor het gedeelte algemeen stuurbrevet.
Belangrijk is wel dat er geen giscorrectie meer zal toegepast worden. Maar u dient nu wel voor elk vak 50% te behalen en in totaal 60%.
De examenstof en onderverdeling van de vakken en van de vragen vindt u via de links hieronder:

Inschrijven
Inschrijven kan bovenaan deze pagina via het inschrijvingsformulier.
U ontvangt dan een e-mail die u zal begeleiden tijdens de verdere procedure.


3. Het bewijzen van de praktijkervaring

Praktijkervaring stuurbrevet

Hoe verloopt de praktijkervaring?
De praktiijkervaring betreft een werkelijke diensttijd (in uren uitgedrukt) aan boord van één of meer pleziervaartuigen behorend tot een categorie waarvoor een stuurbrevet verplicht is.
De diensttijd mag op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie zijn volbracht, maar enkel de prestaties in de periode tot twee jaar voor de aanvraag van het stuurbrevet komen in aanmerking.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw praktijkervaring aan te tonen:

Met een logblad/dienstenboekje
Door middel van een logblad/dienstenboekje dient u uw werkelijke diensttijd aan boord aan te tonen. Deze praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van iemand die reeds over een stuurbrevet beschikt en die u de praktijk al doende leert. De data, gepresteerde uren en afgelegde trajecten moeten op dit logblad/dienstenboekje ingevuld worden.
Opgelet!
Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking. Het ingevulde logblad/dienstenboekje dient samen met een kopie van de schipper waarmee u gevaren hebt zijn stuurbrevet aan WWSV bezorgd te worden.

Via een erkende vaarschool
U hebt de taferelen waarschijnlijk al wel eens gezien in een haven. Alle hens aan dek, een geschreeuw en een getier bij het aanmeren van de boot, waarbij iedereen de schuld in elkaars schoenen schuift en waar men elkaars onkunde verwijt.
Een gebrek aan ervaring en deskundige begeleiding is hiervan de oorzaak. Nog steeds begeven teveel onervaren personen zonder eender welke vorming dan ook zich op het vaarwater omdat ze in vroegere tijden hun vaarbewijs zo hebben gekregen, of omdat ze via medewerking van derden gemakkelijk aan een vaarbewijs zijn gekomen.
Alhoewel dit misschien financieel interessant was, is het gevolg dat er gevaarlijke situaties ontstaan. De keuze voor een professionele vaarschool is dan ook een keuze die u vooral vanuit een veiligheidsstandpunt dient te maken.

Hieronder onze erkende vaarscholen waar u praktijklessen kan volgen:
De Vlaamse Vaarschool
Boattech
Vaarschool Q+
Vaarschool Bord’O
Vaarschool Cevina
Vaarcenter
start2boat
CruiseTops - Vaaropleiding en charter